NASTAVENÍ
LICENCE / CENÍK
ZPĚT
 
  NASTAVENÍ - Možnosti nastavení FREE verze / Možnost zasazení do designu webu
   

a)
Ve výběrech můžete nastavit základní vlastnosti OnLine Počasí
     - Stát pro předpověď počasí (Česko nebo Slovensko)

     - Rozlišení podle typu (Rozložení OnLine počasí na stránce)
     - Typ reklamní plochy (Jaký typ reklamy chcete zobrazovat)

UPOZORNĚNÍ: Další nastavení jako barvy, velikost číslic aktuálního stavu počasí a nebo nastavení velikosti grafiky až po ikony - absolutní začlenění do designu webu, je placenou službou. V takovém případě je nutné také hradit paušální roční poplatky za informační kanály, dle rozpisu CENÍKU. Pokud žádáte pouze o odstranění reklamních ploch + dalších odkazů, samozřejmě neplatíte nic jiného, než paušální poplatky za informační kanály.

b)
FREE verze bude vždy vybavena reklamní plochou (s volbou cíle zobrazeného obsahu). Pokud nechcete zobrazovat celý design OnLine počasí, máte možnost nasazení URL do vlastního rámu a tak aplikaci zasadit do designu vlastního webu. Zdrojovou URL naleznete v HTML kódu, který nastavuje celý rám umístění grafických prvků ...
<iframe src="http://teplomer.topmobil.name/pocasi/cr_0525_standard.html" name="slidecr" width="150" height="464" scrolling="No" frameborder="0" id="slidecr" border="0"></iframe>

Typ reklamní plochy určuje položka červeně vyznačená ve tvarech ( standard I warez I erotika I warezerotika ). V takovém případě se zobrazí OnLine Počasí v ostroúhlé grafice, bez Loga a kontaktního odkazu, který i v případě zachování celého designu můžete upravit ...

c) Kontaktní odkaz ve spod aplikace, je upravitelný (HTML kód). Tento odkaz je nastaven pro uživatele (návštěvníky Vašeho webu) a umožní přechod na informační stránku OnLine počasí, kde je možné aplikaci podrobně nastavit, generovat HTML kód a dále jej po Copy vložit do své stránky. Pokud tento odkaz nechcete zobrazovat (samozřejmě budeme rádi, pokud jej zachováte), můžete jej celý odstranit z Kódu a nebo upravit na svou verzi odkazu, všetně URL.
Celá syntaxe kódu (ve spodní části) - Pro odstranění odkazu vymažte dle náhledu červeně označenou část.

<td align="center" valign="middle" background="http://teplomer.topmobil.name/pocasi/pocasi/160_slow.png"><font color="#999999" style="font-size: 9pt; face=; font-weight:700"><a target="_top" href="http://teplomer.topmobil.name/" style="text-decoration: none"><font color="#999999" face="Arial">HTML KÓD</font></a></font></td>

Jestliže chcete odkaz zachovat, ovšem změnit jej (vlastní zadání), v takovém případě postupujte podle červeného vyznačení, které určuje samostané volby.

<td align="center" valign="middle" background="http://teplomer.topmobil.name/pocasi/pocasi/160_slow.png"><font color="#999999" style="font-size: 9pt; face=; font-weight:700"><a target="_top" href="http://teplomer.topmobil.name/" style="text-decoration: none"><font color="#999999" face="Arial">HTML KÓD</font></a></font></td>

999999 - Barva odkazu (HTML kód) / Pro zrušení barvy odkazu odstraňte obě dvě syntaxe color="#999999" a odkaz se bude chovat (barevné zobrazení + překlopení) dle nastavení Vaší stránky.
9pt - Velikost písma odkazu
_top - Nastavení otevření stránky po kliknutí na odkaz. Zadáno je _top (stránka se otevře nad všechny rámy), můžete zadat také _self (ve stejném rámu), _parent (nadřazeném rámu, _blank (v novém okně a také libovolný název rámu na vašem webu / podle ID rámu (stránka se otevře v rámu podle ID).
http://teplomer.topmobil.name/ - URL odkazu (směrovat můžete na libovolnou URL)
Arial - Typ písma odkazu
HTML KÓD - Text odkazu (zadat můžete libovolný text)

d) Pozice Boxu OnLine Počasí je nastavená na střed (to znamená, že se zobrazí vždy ve středu stránky, či rámečku (tabulky), do kterého vložíte HTML kód. Pokud chcete pozici nastavit do leva a nebo do prava, je nutné v hlavním prvním řádku HTML kódu upravit tag center (zarovnat na střed) na left (zarovnat do leva) a nebo right (zarovnat do prava).

<table width="160" height="535" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">